Kredittkort – hva er dette?

I likhet med debetkort er kredittkort et betalingskort. Den vesentlige forskjellen mellom disse er at betalingen utsettes ved bruk av kredittkort hvor man ved debetkort betaler der og da. Det er kredittkortselskapet som betaler selger mens kredittkortkunden er ansvarlig for å betale kredittkortselskapet. Det er normalt en rentefri måned etter at kjøpet er gjennomført. Når denne måneden er omme begynner beløpet å rente seg. Denne renten er en god del høyere enn ved et vanlig banklån. Det kan derfor være lurt å betale tilbake før rentene begynner å renne på slik at man unngår at vinningen går opp i spinningen. Ved avtale med kredittkortselskap vil det settes en kredittgrense for hvor mye penger kredittkortkunden har mulighet til å bruke ved handel med kredittkort. Når kredittkortgrensen er nådd er det ikke lenger mulig å bruke kredittkortet før man betaler tilbake noe av lånet.

Hvorfor bør man velge kredittkort?

Kredittkort gir sikkerhet mot svindel. Kredittkortkunden er ikke ansvarlig over selger da det er kredittkortselskapet som gjør opp med selgeren. Man har derfor som kredittkortkunde ikke tapt penger om man blir lurt slik som tilfellet er ved bruk av vanlige bankkort (debetkort). Andre fordeler det er verdt å nevne er alle frynsegodene kredittkortselskapene tilbyr ved inngått avtale på grunn av sterk konkurranse. Eksempler på dette er rabatter bonuspakker reiseforsikringer og cashback (kredittkortkunden får tilbake en viss prosentandel av kjøpesummen).

Du bør tenke over dette før du skaffer deg kredittkort

Før man går til anskaffelse av kredittkort er det smart å skaffe seg en oversikt over hva de ulike kredittkortselskapene stiller som gebyr. Slik unngår man å inngår en dårlig avtale hvor det er heftet mange gebyrer ved bruk av kredittkortet i tillegg til årlige gebyr. Dessuten får man oversikt over hvem som kan tilby de beste fordelene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *